Gemensamma utrymmen

Bastu och tillhörande utrymme

Bastuutrymmet är beläget i källaren i 3:an. Den bokas på bokningslista på dörren. Den som nyttjat lokalerna ansvarar för att det blir städat och iordningställt efteråt. Kontakta styrelsen om din lägenhetsnyckel inte passar i låset. Det beror i så fall på att tidigare lägenhetsinnehavare bytt lås utan kontakt med styrelsen.Man använder sin lägenhetsnyckel för att komma in i rummen.

Cykelförråd

Finns beläget till vänster om entrén till 3:an. Man använder sin lägenhetsnyckel för att komma in i förrådet. Kontakta styrelsen om din lägenhetsnyckel inte passar i låset. Det beror i så fall på att tidigare lägenhetsinnehavare bytt lås utan kontakt med styrelsen.