Kontakt

Få information från Sladden Brf 5&6 via
– Facebook-sidan (www.facebook.com/sladden56),
– anslagstavlorna i trapphusen eller
– styrelsen@sladden.se