Information

Information till boende BRF Sladden 5&6

Här har vi sammanställt regler och rutiner för gemensamma utrymmen för att underlätta för alla och öka trivseln. Till dig som är nyinflyttad säger vi också förstås hjärtligt välkommen!
Har du förslag eller synpunkter på denna information så tar vi i styrelsen gärna emot dessa genom en lapp i brevlådan eller via e-post: styrelsen@sladden.se

FAQ för mäklare hittar du här

Att tänka på som boende på Klövervägen 3 & 5:
För allas trivsel vill vi börja med att påpeka några viktiga saker. Som bekant har vi alla olika tider. En del börjar jobba några timmar efter midnatt, andra kan sova en bit in på förmiddagen. Detta gäller vardag som helg. Så länge vi bor tillsammans i vår förening måste vi ta hänsyn till detta faktum och göra det till ett så trevligt hus som möjligt att bo i, för alla! Tänk framförallt på att inte dammsuga, spela hög musik eller för annat oväsen på udda tider, dvs framför allt mellan kl 22.00 och 08.00. Respektera även övrig info som står här, t ex avsnittet om grovsopor och tvättstugan.

Andrahandsuthyrning

Att hyra ut sin lägenhet kan vara en bra lösning vid t.ex. jordenruntresor eller andra tillfälliga bortvaror. Men det är ingen permanent lösning, och tillstånd för den tidsbestämda andrahandsuthyrningen krävs alltid från styrelsen. Som andrahandsuthyrare är du alltid ansvarig för allt som händer i lägenheten. Eventuella skador på fastigheten som uppkommer till följd av din hyresgäst får du stå för. Blankett för andrahandsuthyrning finns under Dokument>Blanketter, mallar>andrahandsuthyrningsblankett.pdf. Blanketten lämnas sedan till styrelsen.

Bostadsrättsförening
Att bo i en bostadsrättsförening skiljer sig från att bo i en hyresrätt i och med att medlemmarna behöver upprätta en styrelse bl a. Man är även skyldig att t.ex. inte orsaka störningar för sina grannar och följa lagar och föreningens stadgar. Annars kan man i särskilda fall få sin bostadsrätt uppsagd och tvingas flytta. Man är också skyldig att inhämta styrelsens tillstånd före större ingrepp i fastigheten. Man ”äger” således inte sin del av fastigheten, utan innehar enbart rätt att vara medlem i bostadsrättsföreningen.

Bredband
Föreningens bredband levereras av Telenor, som nås på 020-222 222.

Cykelförråd
Finns beläget till vänster om entrén till 3:an. Man använder sin lägenhetsnyckel för att komma in i förrådet. Kontakta styrelsen om din lägenhetsnyckel inte passar i låset. Det beror i så fall på att tidigare lägenhetsinnehavare bytt lås utan kontakt med styrelsen.

Drift/Underhåll
Den tekniska förvaltningen bedrivs av Etcon.
Felanmälan görs genom att gå till felanmalan.etcon.se och logga in/skapa ett konto.
Alternativt kan man ringa kundtjänst  08-08-749 27 00  vardagar 08.00-16.00.

Vid akuta problem utanför kontorstid ringer man Securitas, 08-657 77 22. Ring endast om felet är akut – d.v.s. fara för personskada eller skada på fastigheten. Om felet inte är akut och Securitas gör en utryckning kommer du att debiteras.

Ekonomisk förvaltning
Drivs av Princip Redovisning AB
Jeanette Essnert Wahlbäck, 0730-39 99 09
Ann-Marie Stenlund, 070-739 56 50
E-post: info@principredovisning.se
Hemsida: www.principredovisning.se

Tvättstuga, Vatten/Avlopp – El – Gas
Se respektive rubrik

El
Elnätet ägs av Vattenfall
http://www.vattenfall.se
Telefon: 020-82 00 00

Gas
Gas levereras av Stockholm Gas. Tel: 0771 – 41 01 00.
Vid misstänkt gasläcka ring 112.

Gemensamhetsutrymmen – Bastu

Bastuutrymmet är beläget källaren i 3:an. Den bokas på bokningslista på dörren. Den som nyttjat lokalerna ansvarar för att det blir städat och iordningställt efteråt. Man använder sin lägenhetsnyckel för att komma in i rummen. Kontakta styrelsen om din lägenhetsnyckel inte passar i låset. Det beror i så fall på att tidigare lägenhetsinnehavare bytt lås utan kontakt med styrelsen.

Grillning
Grillning hänvisas till uteplatsen på framsidan med hänsyn till brandrisk och andra boende.
Föreningen har en grill som du som medlem kan låna. Finns att låna i tvättstugan.

Grovsopor
Föreningen har inget grovsoprum varför du själv ansvarar för att dina grovsopor slängs.  Möbler, e-artiklar och färg som exempel måste man alltså SJÄLV FRAKTA BORT, se på kommunens hemsida www.solna.se under kommunal service, avfall och återvinning.

Hushållsopor
Hushållssopor slängs i soptunnorna som är placerade på gården – OBS! Grovsopor, kartonger mm får ej slängas i dessa behållare, för bortforslande av övriga sopor hänvisas till kommunens miljöstationer – närmaste miljöstation finns på Södra Långgatan bakom Hagalundsskolan.

Jourhavande fastighetsskötare
Vid akuta problem med fastigheten, kontakta Securitas Jourmontör på tel: 08-657 77 22. Okynnesanmälningar till Jourmontör leder till att den aktuella medlemmen får stå för avgiften (ca 2000 kronor), oavsett om det är medlemmen eller en andra-handshyresgäst som gjort anmälan.

Kabel-TV
Föreningens kabel-TV levereras av Comhem. Kontakta dom på 0771-55 00 00.

Lagar
Förutom föreningens stadgar så regleras bostadsrättsföreningen av Bostadsrättslagen (1991:614). Finns att läsa på hemsidan (Dokument>Lagar).

Medlemsärenden
Kontaktperson för medlemsärenden, såsom ex försäljning och köp, är ordförande eller vice ordförande. Se Styrelsen.

Nycklar
Lägenhetsnyckeln fungerar som nyckel även till porten, vindsförråden, vädringsbalkongerna, gemensamhetsutrymmen, tvättstuga och cykelförråd. Därmed behövs inga extra nycklar. OBS! Har nycklar tappats bort ska man ta kontakt styrelsen på styrelsen@sladden.se. Lämna Namn, personnummer, mobilnr, nyckelbeteckning. Därefter kommer ni bli uppringda av Råsundalås AB där ni sedan kan hämta nyckeln.

Pappersinsamling
Pappersinsamling sker i de blåa plasttunnorna utanför huset. OBS: Endast för dagstidningar och dylikt, ej kartonger.

Parkeringstillstånd
Ansökan om parkeringstillstånd för boendeparkering sker till Solna Stad, tfn vx: 08-734 20 00, boendeparkering: 08-734 29 09.

Skadedjur
Kontakta fastighetsskötaren alternativt Nomor på telefonnummer: 020 – 54 55 56.

Snöröjning/Sandning/Trädgårdsskötsel
Snöröjning och trädgårdsskötsel sköts av fastighetsskötaren. I samband med t.ex. helgdagar kan sandning komma att utgå.

Strömavbrott
Kolla dina säkringar som sitter i lägenhetens hall. Om alla är tillslagna, så finns huvudsäkringen till varje lägenhet i proppskåpet ute i trappuppgången.

Styrelsen
Kontakta styrelsen genom att mejla: styrelsen@sladden.se

Ordförande:  Henrik Sundman, 073-630 87 93
Ledamöter:   Filip Marcusson, Jobi Johansson, Emma Olsson, Julia Stjerna
Suppleanter: Veronica Karlsson, Alexandra Wettervik

Städdag
Varje år (med vissa undantag)  i maj eller juni har vi en städdag då hela föreningen tillsammans städar gemensamma utrymmen, fraktar bort kvarlämnat bråte från vinden, fixar till trädgården etc. Då finns också en container att lägga grovsopor i. Efter städningen har vi grillfest på gården framför huset.

Störningar
Om du upplever att din granne t.ex. stör din nattsömn, så gå upp och knacka på. Styrelsen kan också hjälpa till. Enligt bostadsrättslagens sjunde kapitel och föreningens stadgar är man som bostadsrättsinnehavare skyldig att inte orsaka besvär för andra i föreningen. Grövre eller upprepade överträdelser leder först till en anmodan till rättelse men i förlängningen till att man kan skiljas från sitt medlemskap i föreningen.

Trappstädning
Städning ligger på extern entreprenad och utförs av Norra Stockholms Fastighetsförvaltning och städning sker varannan vecka.

Tvättstuga
Tvättstugan är belägen på entréplan i 5:an. Bokning av tvättstugan sker på anslagstavlan som finns uppsatt på tvättstugedörren. Tvättstugan får användas veckans alla dagar mellan kl  07:00 och 21:30 och är indelad i fem olika pass:
07:00 – 11:00, 11:00 – 14:00, 14:00 – 17:00, 17:00 – 19:30. 19:30 – 21:30.
En timme in på nästa tvättpass får torktumlare och torkskåp disponeras för torkning (Efter 21.30 får alltså endast torktumlare och torkskåp brukas, i en timme). Gällande torkrummet får detta disponeras till dess tvätten är torr, tänk dock på att våra torkutrymmen är begränsade så att du plockar undan din tvätt så snart den är torr. Högst två olika tvättpass får vara bokade samtidigt, så fort du använt en tid kan du boka nästa. Dubbla tvättpass på helger och vardagar efter kl 17:00 är ej tillåtet. Tvättpass som ej nyttjas får tas i anspråk av någon annan efter en halvtimme. Innan nästa tvättpass skall du iordningställa tvättstugan genom att torka av maskiner, städa av golvet och tömma luftfiltret i torktumlaren. Felanmälan av tvättstugan sker till fastighetsskötaren.

Vatten- /Avlopp
Vid problem med vatten och avlopp kontakta i första hand fastighetsskötaren, eller någon ur styrelsen. Vid akut behov ring Securitas Jourmontör på 08-657 77 22.

Vindsförråd
Till varje lägenhet hör ett vindsförråd, dit varje medlem själv får ansvara för lås. Försök att hålla området utanför förråden så rent som möjligt med grejer, då vi fått ett flertal påpekande från brandmyndigheten pga just detta.

Vädringsbalkong
Finns högst upp i respektive port.

Överlåtelse / Pantsättningsbrev
Säljaren betalar överlåtelseavgiften.
Köparen betalar pantsättningsavgiften.

Övrigt
Tänk på att du som lägenhetsinnehavare är ansvarig för allt inne i lägenheten, t.ex. toalett, spis, handfat etc, och du står för kostnaderna om något går sönder. Föreningen står för kostnader gällande trapphus, väggar, yttertak etc.